تبلیغات

                                                              

stêρ ïñ†ö öurღ wöяld - خوندنی هـآ:)
سلام این پست پستیه که من درباره جیزهایی که باید تو نت باشن میزارم پس حتما بخوونید:)


عرب ها به ما آموختند به جای خوراک بگوییم غذا؛که خودشان به ادرار شتر می گویند........../به ما آموختند برای شمارش خودمان از نفر استفاده کنیم که خودشان برای حیوانات بکار می برند......../به ما آموختند به جای واق واق سگ بگوییم پارس که نام سرزمین مان است..../به ما آموختند بگوییم شاهنامه آخرش خوش است چون آخر شاهنامه ایرانیها از اعراب شکست میخورند.../آیا زمان رهایی از ناآگاهی فرا نرسیده است؟ایرانی نیستی اگر به اشتراک نگذاری